بستن تبلیغات

مدارج دانشگاهی

دکتری تخصصی: مهندسی پزشکی بیومتریال - تهران - 1398

کارشناسی ارشد: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران - 1394

کارشناسی: علوم آزمایشگاهی ـ دانشگاه علوم پزشکی اراک - 1389

طرح ها و پروژه های تحقیقاتی

 • بهداشت روانی در سنین مختلف رشد - 2012
 • اصول نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی - 2014
 • All Vitamins Supplements - 2012
 • Flame Photometry Method - 2012
 • Causes of Allergy - 2012
 • Infection Control In Laboratory - 2014
 • Estimating the age of Mouse (Meryunes libicus) by biometric technique - 2016
 • Morphometric Sand fly & Analysis Data With Software Stata/SE 12.0 - 2016
 • Getting to know the disease of the Scabies - 2017 (available in labnews maqazine NO. 155 page 86)
 • Rift Valley Fever - 2017 (available in labnews maqazine NO. 156 page 90)
 • Environmental Factors Affecting Ticks & Tick-Borne Diseases: GIS Applications - 2017
 • Gene Expression-Based Biomarkers for Anopheles gambiae Age Gradin - 2017
 • A Survey of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in Ticks of Shahr-e Ray, Iran, 2016-2017 (available in researchgate)

شرکت در مجامع علمی

 • 3rd Symposium Of Medical Laboratory Technologists & Students - 2016
 • 2nd National Congress of Basic Medical Sciences and the Knowledge-based production - 2017
 • 9th International Congress of Laboratory & Clinic Tehran University of Medical Sciences- 2017
 • 11th International Congress of Laboratory and Clinic, Ibn Sina Hall Tehran University of Medical Sciences - 2019
 • Seminar Training on prevention of rabies and animal bites, Pastor Institute of Iran - 2019
 • 12th International Congress of Medical Lab and Clinic, Shahid Beheshti University of Medical Sciences - 2019
 • 13th International Congress of Medical Lab and Clinic, Tehran University of Medical Sciences - 2022

تقدیرنامه‌ها

 • لوح تقدیر از ریاست جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران - 1395
 • لوح تقدیر از مدیر گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشگاه علوم پزشکی تهران - 1395 (مشاهده در سایت)
 • لوح تقدیر دانشجوی شایسته و برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران - 1395

فعالیتهای آموزشی

 • مدرس دوره‌های کارآموزی آزمایشگاه
 • مخترع اپلیکیشن آموزش نسخه خوانی آزمایشگاه برای اولین بار در جهان (مشاهده اپ)
 • نویسنده در سایت آموزشي پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمايشگاهي ایران به آدرس www.LabWorld.ir

مهارتها و گواهینامه ها

 • PCR & Technologists in Laboratory
 • International Computer Driving License I & II
 • 6Sigma and Quality Management in Medicine Laboratory -  2017
 • Quality Control and Documentation of Medical Lab and Clinic - 2019
 • The Lab Animal Training That held in Zhino Gene Pazhoohan - 2020
 • Foundation Course in Laboratory Quality Management - 2021
 • Medical Laboratory Master Course - 2021
 • Quality Control in Medical Microbiology Laboratory - 2022
 • Hospital Blood Bank Skills - 2022
 • Interpreting Medical Lab Sheets - 2022
 • Preliminary Prescription - 2022
 • DNA Extration, Polymerase Chain Reaction, DNA paternity - 2022
 • ISO 10001 Training Course Customer Satisfaction System - 2022
 • تخلیص پروتئین‌های نامحلول به روش دناتوره در مرکز تحقیقات ارولوژی بیمارستان سینا-1394
 • گواهینامه ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه - 1396
 • گواهینامه مستندسازی در آزمایشگاه - 1396
 • گواهینامه دستورالعمل نمونه‌گیری - 1396
 • گواهینامه تضمین کیفیت در بخش هماتولوژی - 1396
 • گواهینامه تضمین کیفیت در بخش هورمون - 1396
 • مدیریت زمان و هوش هیجانی، بهسازی فردی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران - 1399

سوابق كاری

 • مدرس دوره‌های عملی علوم آزمایشگاهی
 • مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 • ناظر بهداشت بیمارستان
 • انستیتو پاستور ایران
 • سوپروایزر آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • مدیر آزمایشگاه تشخیص پزشکی

درباره ی سایت

طراحی سایت پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران با جدیدترین تکنولوژی به صورت ریسپانسیو طراحی شده و آماده ی خدمات علمی به کلیه بازدید کنندگان می باشد. 

تبلیغات موجود در این سایت از طریق سفارش در این سایت ثبت شده، و پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران هیچ مسئولیت و وابستگی نسبت به محتوای تبلیغات موجود ندارد. 

آمار سایت