بستن تبلیغات

مدارج دانشگاهی

کارشناسی ارشد: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران - 1394

کارشناسی: علوم آزمایشگاهی ـ دانشگاه علوم پزشکی اراک - 1389

پایان نامه کارشناسی ارشد

 • Tick borne diseases molecular biology

طرح ها و پروژه های تحقیقاتی

 • بهداشت روانی در سنین مختلف رشد - 2012
 • اصول نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی - 2014
 • All Vitamins Supplements - 2012
 • Flame Photometry Method - 2012
 • Causes of Allergy - 2012
 • Infection Control In Laboratory - 2014
 • Estimating the age of Mouse (Meryunes libicus) by biometric technique - 2016
 • Morphometric Sand fly & Analysis Data With Software Stata/SE 12.0 - 2016
 • Getting to know the disease of the Scabies - 2017 (available in labnews maqazine NO. 155 page 86)
 • Rift Valley Fever - 2017 (available in labnews maqazine NO. 156 page 90)
 • Environmental Factors Affecting Ticks & Tick-Borne Diseases: GIS Applications - 2017
 • Gene Expression-Based Biomarkers for Anopheles gambiae Age Gradin - 2017

شرکت در مجامع علمی

 • 3rd Symposium Of Medical Laboratory Technologists & Students - 2016
 • 9th International Congress of Laboratory & Clinic - 2017
 • 2nd National Congress of Basic Medical Sciences and the Knowledge-based production - 2017

فعالیتهای آموزشی

نویسنده در سایت آموزشي پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمايشگاهي ایران به آدرس www.LabWorld.ir

مهارتها و گواهینامه ها

 • PCR & Technologists in Laboratory
 • International Computer Driving License I & II
 • تخلیص پروتئین های نامحلول به روش دناتوره در مرکز تحقیقات ارولوژی بیمارستان سینا-1394
 • 6Sigma and Quality Management in Medicine Laboratory -  2017

سابقه كار

 • کارشناس ارشد آزمایشگاه پاتوبیولوژی 
 • انستیتو پاستور ایران

درباره ی سایت

طراحی سایت پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران با جدیدترین تکنولوژی به صورت ریسپانسیو طراحی شده و آماده ی خدمات علمی به کلیه بازدید کنندگان می باشد. 

تبلیغات موجود در این سایت از طریق سفارش در این سایت ثبت شده، و پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران هیچ مسئولیت و وابستگی نسبت به محتوای تبلیغات موجود ندارد. 

آمار سایت