بستن تبلیغات

مدارج دانشگاهی

کارشناسی ارشد: بیوشیمی بالینی ـ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ـ ۱۳۸۸

کارشناسی: علوم آزمایشگاهی ـ دانشگاه علوم پزشکی یزد ـ ۱۳۸۴

کاردانی: علوم آزمایشگاهی ـ دانشگاه علوم پزشکی اراک ـ ۱۳۸۱

عنوان پایان‏ نامه کارشناسی ارشد:

اثر مهارکنندگی KCN، NaN3 و یون‏های دو ظرفیتی کبالت، نیکل، مس و روی بر فعالیت آنزیم لیپوکسی‏ژناز جفتی در شرایط In vitro

سمت

کارمند دانشگاه علوم پزشکی اراک (شاغل در بخش شبكه بهداشت درمان شهرستان خمین، آزمايشگاه بيمارستان امام خميني (ره)) ـ مدرس دانشگاه (دارای سابقه همکاری با دانشگاه جندی شاپور اهواز ـ آزاد اسلامی واحد اراک ـ واحد پزشكي دانشگاه آزاد تهران)

طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی

ـ ارتباط قند بزاق و قند خون افراد دیابتی در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز در سال 1387 (همكار ـ 1387).

ـخالص‏سازي جزيي آنزيم بتاگالاکتوزيداز به وسيله کروماتوگرافي ژلي از جفت انساني (مجري ـ 1388)

ـ خالص‏سازي جزيي اسيد فسفاتاز از جفت انساني با روش کروماتوگرافي فيلتراسيون ژلي در سفادکس G150 (مجري ـ 1388).

ـ خالص‏سازي جزيي آنزيم ليپاز به وسيله كروماتوگرافي ژلي از جفت انساني (مجري ـ 1388).

ـ اثر مهارکنندگی KCN، NaN3 و یون‏های دو ظرفیتی کبالت، نیکل، مس و روی بر فعالیت آنزیم لیپوکسی‏ژناز جفتی در شرایط In vitro (همكار ـ 1388).

ـ تاثیر توکسوپلاسما گوندی بر میزان سطح تستسترون در مردان مراجعه کننده به آزمایشگاه قبل از ازدواج در اراک (همكار ـ 1391).

شرکت در مجامع علمی (ارائه مقاله در کنگره‏‎های داخلی و خارجی)

ـ بررسي همه‏‎گيري شناسي تريكومونيازيس واژيناليس در زنان ازدواج كرده شهرهاي يزد، ميبد و اردكان. علي فتاحي‏‎بافقي، مهدي بربريان، محمد علي‏‎محمدي. (پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران‌ ـ 1384 ـ تهران ـ ايران ـ كتابچه كنگره).

ـ اثر مهارکنندگی KCN، NaN3 و یون‏های دو ظرفیتی کبالت، نیکل، مس و روی بر فعالیت آنزیم لیپوکسی‏ژناز جفتی در شرایط In vitro. محمد علي‏‎محمدي، محمد آبرومند، عليرضا خيراله، عبدالرحيم نيك‏‎ضمير، علي‏‎محمد ملك‏‎عسگر. (يازدهمين كنگره سراسري بيوشيمي ـ 1389 ـ قزوين ـ ايران ـ كتابچه كنگره).

ـ بررسي سطح سرمي كلسيم، فسفر و آلكالين فسفاتاز در بيماران همودياليزي. محمد علي‏‎محمدي، فريدون زيودار، مراد رستمي. (نخستين كنگره علمي ـ پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي ـ 1389 ـ اراك ـ ايران ـ سخنراني).

ـ بررسي شيوع بروسلوز در مراجعه كننده‏هاي بيمارستان امام علي (ع) شهرستان انديمشك در سال 1389. محمد علي‏‎محمدي، مراد رستمي، رضا حاجي‏‏‎حسين، سيدمهدي شريعت‏‎زاده. (همايش كشوري بروسلوزـ 1390 ـ اراك ـ ايران ـ پوستر).

ـ شیوع اختلالات تست چالش گلوکز (GCT) در خانم‏های باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه خاتم الانبیاء شهرستان اراک در سال 1388. محمد علي‏‎محمدي، مراد رستمي. (چهارمين كنگره بين المللي و نهمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت ـ ۱۳۹۰ ـ تهران ـ ایران ـ پوستر).

ـ ارزيابي پروفايل ليپيد و آهن در بيماران با نارسايي مزمن كليه. مراد رستمي، معصومه جرفي، محمد علي‏‎محمدي. (سومين همايش ساليانه دانشجويي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و اولين همايش كشوري دانشجويان تحصيلات تكميلي ـ 1390 ـ ساري ـ ايران ـ كتابچه كنگره).

ـ تعيين محدوده مرجع HDL در قوميت‏هاي مختلف شهر انديمشك. مراد رستمي، معصومه جرفي و محمد علي‏‎محمدي. (چهارمین کنگره داخلی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ـ1390ـ اهواز ـ ايران ـ كتابچه كنگره)

ـ بررسي اثر ديازينون بر سطح آنزيمهاي كبدي قورباغه نر ايراني Ridibunda Rana. ليلا قاس‎م‏زاده، حميدرضا مهاجراني‏‎فر، محمد علي‏‎محمدي، سيما نصري، فرشته فاطمي. (هفدهمين كنگره سراسري و پنجمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران ـ 1391 ـ كرمان ـ ايران‌ ـ كتابچه كنگره).

- Mohammad Aberumand, Morad Rostami, Mohammad Alimohammadi, Sareh Aberumand, Mehdi Parsanahad, Leila Fakharzade, Koosar Aberumand, Mehrnoosh Zakerzade. Partial purification of acid phosphatase from human placenta by gel filtration chromatography method in sephadex G-150. 12th Iranian Congress of Biochemistry& 4thInternational. Congressof Biochemistry & Molecular Biology. Mashhad, Iran. 6-9 September 2011(Congress Book).

ـ Morad Rostami, Masoomeh Jorfi, Mohammad Alimohammadi.  Evaluation of Cholesterol, Triglyceride and HDL in type II diabetic’s patients. 4th Congress of Laboratory and Clinic 21-23 December 2011 (Congress Book).

- Morad Rostami, Masoomeh Jorfi, Mohammad Alimohammadi.  Incidence of HBS, HCV and HIV in individual referred to laboratory of Imam Ali hospital of Andimeshk city in 1388. 12th Iranian Congress of Biochemistry& 4thInternational. Congressof Biochemistry & Molecular Biology. Mashhad, Iran. 6-9 September 2011 (Congress Book).

- Mohammad Alimohammadi, Reza HajiHossein, Morad Rostami. Design Education Site; a new approach in teaching laboratory science courses. 13th Iranian Congress of Biochemistry and 5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology. yazd, Iran. 16-19 April 2013 (Oral presentation).

مقالات پژوهشی چاپ شده

- Aberumand M, Rostami M, Alimohammadi M, Aberumand S, Parsanahad M, Fakharzade L, Aberumand K, Zakerzade M. Partial purification of acid phosphatase from human placenta by gel filtration chromatography method in sephadex G-150.  Biochem. Cell. Arch. 2011; 11(2): 415-416. 

- Aberumand M, Aberumand S, Aberumand K, Gholestan Bagh N, Jevadnia S, AliMohammadi M, Zakerhosini M. Partial chromatography of beta galactosidase by gel filtration from human placenta. Biochem. Cell. Arch. 2011; 11(2): 431-432.

- Alimohammadi M, Rostami M, Jorfi M. Disorders of glucose challenge test (GCT) in pregnant women referred to Khatam-o-allanbia laboratory of Arak city, Iran. mljgoums. 2012; 6(2): 1-2.

- Morad Rostami, Masoomeh Jorfi, Mohammad Alimohammadi. Prevalence of HBS, HCV and HIV in individual referred to laboratory of Imam Ali hospital of Andimeshk city in 2009. Jentashapir. 2012; 3(1): 297-302.

- Zahra ESLAMIRAD, Reza HAJIHOSSEIN, Behzad GHORBANZADEH, Mohammad ALIMOHAMMADI, Mahdi MOSAYEBI, Mojtaba DIDEHDAR. Effects of Toxoplasma gondii Infection in Level of Serum Testosterone in Males with Chronic Toxoplasmosis. Iranian Journal of Parasitology 2013. 8(4):622-626.

مقالات علمی چاپ شده

ـ محمد علی‏‎محمدی، مراد رستمی. مروری بر سیستم الیزا ریدر. مجله مهندسي پزشكي، خرداد ۱۳۹۰، دوره ۱۱، شماره ۱۲۲.

ـ محمد علي‏‎محمدي، مراد رستمي. آشنایی با میکروپلیت واشر الیزا. مجله مهندسي پزشكي، شهريور ۱۳۹۰، دوره ۱۱، شماره ۱۲۵.

ـ مراد رستمي، معصومه جرفي و محمد علي‎محمدي. مروري بر تست‎هاي اوره و كرآتينين. پزشك و آزمايشگاه، اسفند ماه ۱۳۹۰،سال ۱۰، شماره ۵۳، صفحات ۱۸-۱۴.

ـ محمد علي‌محمدي، مراد رستمي، محمدحسين صفاري‏‎پاريز. دیسپنسر. مجله مهندسي پزشكي، تير 1391، دوره 12، شماره 135.

ـ مراد رستمی، معصومه جرفی و محمد علی‏‎محمدی. کاربرد تعیین نسبت برخی از اجزای پروفایل لیپیدی نسبت به هم. ماهنامه تشخيص آزمايشگاهي، مهر 1391، شماره 81.

ـ مراد رستمی، معصومه جرفی و محمد علی‏‎محمدی. مقایسه روش‏های مختلف اندازه‏‎گیری LDL-C. ماهنامه تشخيص آزمايشگاهي، مهر 1391، شماره 81.

ـ مراد رستمی، معصومه جرفی و محمد علی‏‎محمدی. دیالیز dialysis. مجله مهندسي پزشكي، آبان 1391، سال 12، شماره 139.

ـ مراد رستمی، معصومه جرفی، محمد علی‏‎محمدی. مروری بر هورمون‏ها و بیماری‏های غده پاراتیرویید.  ماهنامه تشخيص آزمايشگاهي، شهريور 1391، شماره 80.

ـ مراد رستمي، معصومه جرفي، محمد علي‏‎محمدي. آشنای با بن‏‎ماری یا حمام آب. مجله مهندسي پزشكي، فروردين 1391، سال 11، شماره 132.

ـ محمد علي‌محمدي، مراد رستمي، عليرضا طبيب‏‎زاده. مروری بر اریتروپویتین. ماهنامه اخبار آزمايشگاهي، آذر 1391، سال 11، شماره 109.

ـ مراد رستمي، محمد علي‌محمدي، سامان حيدري. دستگاه‎رنگ‏سنج (Colorimeter). مجله مهندسي پزشكي، مهر 1391، سال 12، شماره 138.

ـ مراد رستمي، معصومه جرفي و محمد علي‎محمدي. اندازه‎گيري پروتئين ادرار 24 ساعته. مجله تشخيص آزمايشگاهي، آذر و دي 1391، سال پانزدهم، شماره 83-84، صفحات 29-26.

ـ محمد علي‎محمدي و مراد رستمي. اصول عملكرد و كارآيي اليزا ريدر. تشخيص آزمايشگاهي، آذر و دي ماه 1391، سال 15، شماره 84-83، صفحات 33-30.

ـ محمد علي‌محمدي، مهناز مظاهري، مراد رستمي. مروري بر تروپونين. ماهنامه اخبار آزمايشگاهي، بهمن ۱۳۹۱، سال ۱۲، شماره ۱۱۱.

ـ مراد رستمي، معصومه جرفي، محمد علي‎محمدي. مروري بر تست‎هاي ارزيابي پروفايل آهن بدن. ماهنامه اخبار آزمايشگاهي، اسفند ۱۳۹۱، سال ۱۱، شماره۱۱۲.

ـ محمد علي‎محمدي، مراد رستمي. كروماتوگرافي؛ انواع و كاربرد. ماهنامه تشخيص آزمايشگاهي، ارديبهشت ۱۳۹۲، شماره ۸۸.

ـ مراد رستمي، معصومه جرفي، محمد علي‎محمدي. مروري بر مفاهيم و روش‎هاي مختلف اندازه‎گيري كيفي و كمي پروتئين ادرار. ماهنامه اخبار آزمايشگاهي، خرداد ۱۳۹۲، سال ۱۲، شماره ۱۱۴.

ـ مراد رستمي، معصومه جرفي، محمد علي‎محمدي. مروري بر آزمايش كامل ادرار (Urinalysis). ماهنامه اخبار آزمايشگاهي، تير ۱۳۹۲، سال ۱۲، شماره ۱۱۵.

ـ مراد رستمي، معصومه جرفي، محمد علي‎محمدي. سيستاتين C جايگزيني براي كراتينين. ماهنامه اخبار آزمايشگاهي، مرداد ۱۳۹۲، سال ۱۲، شماره ۱۱۶.

ـ مراد رستمي، معصومه جرفي، محمد علي‎محمدي. مروري بر تستهاي انعقادي. ماهنامه اخبار آزمايشگاهي، مهر ۱۳۹۲، شماره ۱۱۸.

ـ محمد علي‎محمدي، مراد رستمي. لپتين و مكانيسم‎هاي عملكردي آن. فصلنامه آزمايشگاه و تشخيص، تابستان ۱۳۹۲، شماره ۲۰.

ـ محمد علي‎محمدي. مروری بر آزمایش اسید اوریک. ماهنامه اخبار آزمایشگاهی، بهمن ۱۳۹۲، شماره ۱۲۲.

تالیف و ترجمه کتاب

ـ آزمایش‏های کاربردی در مامایی. تالیف: مراد رستمی، معصومه جرفی، محمد علی‏‎محمدی. انتشارات معتبر. سال ۱۳۹۰.

ـ بیوشیمی عملی با تکیه بر نکات بالینی. تالیف: محمد علی‏‎محمدی، مراد رستمی. انتشارات رازنهان. سال ۱۳۹۰.

ـ آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1و 2. تالیف: محمد علی‎محمدی، مراد رستمی، معصومه رسولی. انتشارات ابتکار دانش. سال 1393.

ـ آزمایشگاه بیوشیمی عمومی. تالیف: محمد علی‎محمدی، مراد رستمی، معصومه رسولی. انتشارات ابتکار دانش. سال 1393.

ـ بیوشیمی عملی 1. تالیف: محمد علی‎محمدی، معصومه رسولی. انتشارات ابتکار دانش. سال 1394.

ـ بیوشیمی عملی 2. تالیف محمد علی‎محمدی، معصومه رسولی. انتشارات ابتکار دانش. سال 1394.

فعالیتهای آموزشی

ـ مديريت سایت آموزشي پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمايشگاهي ایران به آدرس www.labworld.ir

ـ مديريت وبلاگ آموزشی به آدرس biochemistry20.blogfa.com

ـ تدريس بيوشيمي عمومي تئوري در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي پزشكي ۲ تئوري در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي عملي عمومي در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي عملي پزشكي ۱ در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي، كارشناسي بيوتكنولو‍ژي، ميكروبيولوژي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي عملي پزشكي ۲ در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي، كارشناسي بيوتكنولوژي، ميكروبيولوژي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي عملي در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي و دكتري داروسازي (دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز)

ـ تدريس اصول فني و نگهداري دستگاههاي آزمايشگاهي در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوفيزيك در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي عملي در مقطع كارشناسي مامايي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي عملي در مقطع كارشناسي پرستاري (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي عمومي عملي در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران)

ـ تدريس بيوشيمي پزشكي ۱ تئوري در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي پزشكي ۱ تئوري در مقطع كارشناسي ميكروبيولوژي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي پزشكي ۲ تئوري در مقطع كارشناسي ميكروبيولوژي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي پزشكي ۱ عملي در مقطع كارشناسي بيوتكنولوژي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي پزشكي ۲ عملي در مقطع كارشناسي بيوتكنولوژي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي پزشكي ۱ تئوري در مقطع كارشناسي بيوتكنولوژي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي پزشكي ۲ تئوري در مقطع كارشناسي بيوتكنولوژي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

ـ تدريس بيوشيمي پزشكي ۱ عملي در مقطع كارشناسي زيست شناسي (دانشگاه آزاد اسلامي پزشكي تهران)

ـ تدريس بيوشيمي پزشكي ۱ عملي در مقطع كارشناسي ژنتيك (دانشگاه آزاد اسلامي پزشكي تهران)

ـ تدريس بيوشيمي پزشكي ۱ عملي در مقطع كارشناسي زيست سلولي ملكولي (دانشگاه آزاد اسلامي پزشكي تهران)

- تدريس روشهاي کنترل کيفي در آزمايشگاههاي باليني در مقطع كارشناسي علوم آزمایشگاهی (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

مهارتها

ـ اليزا

ـ انجام تستهاي بيوشيمي خون به روشهاي فتومتري، اسپكتروفتومتري، اتوآنالايزر و ...

ـ الكتروفورز

ـ كروماتوگرافي

ـ دياليز

سابقه كار

ـ يك سال و شش ماه در آزمايشگاه بيمارستان ارتش سنندج

ـ يك سال در آزمايشگاه بيمارستان اميرالمومنين (ع) اراک

ـ ۶ سال در آزمايشگاه خاتم الانبياء اراک

ـ ۴ سال در آزمايشگاه بيمارستان امام خميني (ره) خمين

اخذ لوح، تقدیرنامه و جوایز از جشنواره‏‎ها

ـ رتبه پنجم بخش سخنراني نخستين كنگره علمي ـ پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي در سال ۱۳۸۹.

ـ دریافت تقدیرنامه از قائم مقام وزیر و ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک به مناسبت هفته پژوهش در سال ۱۳۹۰.

ـ دريافت تقديرنامه از رياست بيمارستان امام خميني (ره) خمين به واسطه همكاري با واحد كنترل عفونت در امر پيشگيري از عفونت بيمارستاني در خرداد ماه ۱۳۹۱.

درباره ی سایت

طراحی سایت پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران با جدیدترین تکنولوژی به صورت ریسپانسیو طراحی شده و آماده ی خدمات علمی به کلیه بازدید کنندگان می باشد. 

تبلیغات موجود در این سایت از طریق سفارش در این سایت ثبت شده، و پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران هیچ مسئولیت و وابستگی نسبت به محتوای تبلیغات موجود ندارد. 

آمار سایت